ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία “HEALTH & CARE” δίπλα σας σε κάθε βήμα με…

  • Παράδοση προϊόντων στο χώρο σας.
  • Συναρμολόγηση, προγραμματισμό και έναρξη λειτουργίας (όπου χρειάζεται).
  • Βοήθεια στο σπίτι από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
  • Με αρκετές άλλες παροχές που σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικές, σχεδιάζονται με βάση την κατάσταση και εξατομικεύονται (ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τη δική σας ανάγκη).
τηλέφωνο health and care